خرید مطمئن
ضمانت ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ملت درگاه پرداخت ملت نماد اعتماد نماد اعتماد الکترونیک
دسته بندی

دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارنبنام خدا


چند ضلعی ها


چهار ضلعی ها و تقارن


چند ضلعی


در صفحه به هر خط شکسته ی بسته چندضلعی گفته می شود به شرط آنکه ضلع ها يکديگر را قطع نکنند؛ مگر در رأس ها که دو ضلع به هم می رسند .


چند ضلعی های منتظم


 


اگر در يک چندضلعی همه ی ضلع ها با هم و همه ی زاويه ها با هم مساوی باشند، می گوييم آن چندضلعی منتظم است.


چند ضلعی محدب ( کوژ )


به چندضلعی ای که تمام زاویه های آن کوچکتر از 180 درجه باشد، چند ضلعی محدب یا کوژ گفته می شود.


چند ضلعی مقعر ( کاو )


به چند ضلعی ای که حداقل یکی ( یکی یا بیشتر ) از زاویه های آن بزرگتر از 180 درجه باشد، چندضلعی مقعر یا کوژ گفته می شود .


  پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن دانلود دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن دانلود تحقیق مورد ضلعی چهار ضلعی تقارن

*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر