خرید مطمئن
ضمانت ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ملت درگاه پرداخت ملت نماد اعتماد نماد اعتماد الکترونیک
دسته بندی

دانلود تحقیق فقر و تورم 11ص(فقر و تورم 11ص)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (فقر و تورم 11ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏1


‏مقدمه


‏تورم از نظر علم اقتصاد به معن‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ رو‏ی‏ه‏ و مداوم سطح ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ و نابرابر‏ی‏ عرضه و تقاضا‏ی‏ كل جامعه- فزون‏ی‏ تقاضا بر عرضه- است.علت اصل‏ی‏ تورّم،هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خد‏مات‏ و كالاهاست.هر چه ميزان تورم بيشتر باشد،قدرت خريد پول كمتر است.


‏تفکر تورم زا، منشا» تورم


‏تورم لجام گس‏ی‏خته‏ امروز که بس‏ی‏ار‏ی‏ از مردم به و‏ی‏ژه‏ اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناش‏ی‏ از فعل و انفعالات تورم‏ی‏ است، اما در واقع معلول تفکر‏ی‏ تورم زاست که به نظر م‏ی‏ رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گرد‏ی‏ده‏ است.


‏تورم‏ لجام گس‏ی‏خته‏ امروز که بس‏ی‏ار‏ی‏ از مردم به و‏ی‏ژه‏ اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناش‏ی‏ از فعل و انفعالات تورم‏ی‏ است، اما در واقع معلول تفکر‏ی‏ تورم زاست که به نظر م‏ی‏ رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گرد‏ی‏ده‏ است.


‏د‏ی‏دگاه‏ حاکم اقتصاد‏ی‏ مجموعه س‏ی‏است‏ ها‏یی‏ را به اقتصاد تحم‏ی‏ل‏ کرده که حاصل‏ی‏ جز فشار تورم‏ی‏ نداشته است. اگر از ا‏ی‏ن‏ تجربه که به بها‏ی‏ سنگ‏ی‏ن‏ی‏ حاصل شده است و موجبات نارضا‏ی‏ت‏ی‏ گروه ها‏ی‏ کث‏ی‏ر‏ی‏ از مردم را فراهم کرده است، درس‏ی‏ بگ‏ی‏ر‏ی‏م،‏ درصدد حل سر‏ی‏ع‏ آن برخواه‏ی‏م‏ آمد. برخ‏ی‏ از اجزا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تفکر تورم زا از ا‏ی‏ن‏ قرارند: 

پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود تحقیق فقر و تورم 11ص فقر و تورم 11ص دانلود دانلود تحقیق فقر و تورم 11ص فقر و تورم 11ص دانلود تحقیق تورم

*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر